Projekty - Przedszkole Ekolandia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przedszkole
Organizacja wydarzeń przedszkolnych, tradycje

 Imprezy, uroczystości, konkursy, spotkania z rodzicami
 
Termin
Dzień Kropki
Wrzesień 
Dzień Chłopaka
Wrzesień 
Pasowanie na Przedszkolaka
Październik 
„Czerwony dzień’ w przedszkolu
Listopad
Andrzejkowe Wróżby
Listopad
 Mikołajki 
Grudzień
Grudniowe popołudnia z bajkami, baśniami, legendami” – zapoznanie dzieci ze świątecznymi tradycjami i obrzędami 
Grudzień 
Zabawa z Mikołajem
Grudzień 
Dzień Babci i Dziadka w grupach
Styczeń 
Dzień Pizzy 
Luty 
Bal Karnawałowy 
Luty
Konkurs plastyczny „Moi rodzice pracują……
Marzec 
Dzień Kobiet
Marzec 
Konkurs na temat wiedzy o ochronie środowiska „Mały ekolog” Marzec 
Dzień kolorowych skarpet 
22 Marzec 
„Niebieski dzień „w przedszkolu
Kwiecień 
Święto rodziny – imprezy w grupach 
Maj 
Święto Flagi 
Maj 
„Żółty dzień” w przedszkolu
Maj 
Dzień dziecka
1.06.2020r.
Zakończenie Roku Szkolnego i piknik rodzinny 
24.06.2020r.
Przedstawiamy Państwu część zadań i tematów z rocznego planu pracy naszego przedszkola, który współgra z podstawą programowa wychowania przedszkolnego.

Działania profilaktyczno-wychowawcze
• Wdrożenie innowacji w zakresie procesu wychowania „Przysłowia skarbnicą mądrości „
• Wychowanie do wartości- planowe objaśnienie dzieciom istoty
Wartości w tematach kompleksowych / projektach:
1. Moja grupa, moi koledzy – jak być dobrym kolegą, przyjacielem.
2. Moja rodzina – uczymy się kochać innych i okazywać miłość.
3. Szacunek- w tematach takich jak- poznajemy zawody, rodzina, inne.
4. Zwierzęta domowe – uczymy się odpowiedzialności
5. Dzieci świata – akceptacja, tolerancja.
6. Prawda i dobro w zachowaniu dziecka.
7. Przyroda – różne tematy zawierające normy zachowania w stosunku do przyrody.
8. Zdrowie- tematy dotyczące:
- higieny
- zdrowego żywienia
- aktywności ruchowej
9. Ojczyzny- tematy:
- Moja miejscowość
-mój region, tradycje
- Polska moja ojczyzna

• Rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez:
1. Zabawy i aktywności dotyczące świadomości emocji, przyczyn powstawania emocji, zachowania wywołanego emocjami.
2. Budowanie poczucia wartości dzieci poprzez wzmocnienia, dostrzeganie mocnych stron oraz akceptację indywidualności każdego dziecka.
3. Wskazanie sposobów radzenia sobie z emocjami
4. Bajki relaksacyjne.

• Promocja zdrowego stylu życia- aktywność ruchowa (zdrowie jako wartość):
1. Ćwiczenia poranne
2. Zestaw zabaw ruchowych – codziennie
3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych podczas zajęć dydaktycznych – 3 razy w tygodniu
4. Pobyt w ogrodzie lub spacer
5. Zabawy ruchowe w ciągu dnia

• Promocja zdrowego stylu życia. (zdrowie jako wartość):
1. Temat kompleksowy w zakresie codziennej higieny i bezpieczeństwa epidemiologicznego (zdrowie jako wartość):
- tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk, poznanie zasad i sytuacji dotyczących dezynfekcji rąk, noszenia maseczek, wskazanie istoty i sposobu dystansu społecznego oraz izolowania się w przypadku jakichkolwiek infekcji , tworzenie nawyku mycia się i dbania o włosy
2.Poznanie instytucji służby zdrowia w temacie kompleksowym:
- przychodnia, szpital, pogotowie ratunkowe

• Profilaktyka i niwelowanie zagrożeń w relacjach społecznych:
1. Wprowadzenie wzorów poprawnego zachowania:
- spotkanie z nieznajomym
- zgubienie się
- Zachorowanie
2. Niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z problemami:
-agresja
- odrzucenie przez kolegów
- nieśmiałość, trudności w nawiązaniu kontaktów
- inne…….
.
• Bezpieczeństwo:
Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w tematach kompleksowych i innych sytuacjach edukacyjnych- dokumentowanie działań: sztućce, przybory, maszyny rolnicze, miejsce budowy, remontu, bezpieczne zabawy, prąd, zapałki, ogień zasady zachowana na ulicy, przejście na drugą stronę,
naturalne zbiorniki wodne, kąpiele zamarznięte zbiorniki-nieznane rośliny, nieznane zwierzęta
lekarstwa, środki chemiczne, jazda na rowerze, hulajnodze

1. Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy

• Kompetencje informatyczne:
1.Wprowadzenie symboli graficznych do komunikowania się i oznaczania różnych treści
2. wprowadzenie zabaw typu sudoku
3.wprowadzenie kodów matematycznych do oznaczenia cech figur geometrycznych i guzików
4.nauka kodowania i wykorzystanie umiejętności podczas zabaw i zajęć dydaktycznych

• Inicjatywność i przedsiębiorczość:
1. Rozwijanie samodzielności w samoobsłudze – jedzenie, ubieranie, czynności higieniczne
2. Wdrożenie „Tablicy sprawności” – dzieci zaznaczają nabycie umiejętności samoobsługowych i samodzielności zaplanowanych przez nauczyciela
3. Stacje zadaniowe jako metoda podsumowując temat- dziecko musi podczas zajęć wykonać wszystkie zadania (na każdym stoliku inne zadania) i zaznaczyć na planszy ich wykonanie
4. Dzień bez zabawek – przygotowane materiały do samodzielnego podejmowania różnych aktywności i kreatywności przez dzieci.
5. Organizacja działań i zabaw twórczych

• Świadomość i ekspresja kulturalna
1. Realizacja zajęć plastyczno-konstrukcyjnych -wprowadzenie kolejnych technik plastycznych
2. Poznanie kolejnych pojęć plastycznych i zastosowanie ich w pracach m.in. Punkt, linia, kompozycja płaska, przestrzenna, kołowa, w układzie pasowym – pojęcie jako główny cel zajęcia plastycznego
3. Wycieczka do pracowni plastycznej – spotkanie z twórcą
4. Zajęcia umuzykalniające
5. Realizacja tematu „Poznajemy teatr”
6. Słuchanie instrumentalnych utworów muzycznych z wykorzystaniem działań;
-poprzedzone opowiadaniem nauczycielki lub sceną w teatrzyku
-wybór najlepiej „pasującej” ilustracji do słuchanego utworu
-propozycje tytułu do słuchanego utworu
-ułożenie krótkiego opowiadania, którego ilustracją może być słuchany utwór
7. Eksperymentowanie z tworzeniem dźwięków nietypowych
np. pstrykanie, tupanie, uderzanie dłońmi o ciało, butelka z wodą, szelest papieru, materiał przyrodniczy ..
8.Organizacja działań twórczych dziecka:
- rytmizacja tekstów i wypowiedzi, śpiewane dialogi, improwizacje dźwiękonaśladowcze głosem i na instrumentach, improwizacja rytmów, odzwierciedlanie swoich emocji w improwizacjach słownych, wokalnych, instrumentalnych, ruchowych, improwizowanie melodii do podanego tekstu i wierszyka ,improwizacje melodyczne na temat podany treści a obrazka
9.Realizacja w każdym tygodniu zabaw i różnych form teatralnych:
- gra w kręgu, kukiełki, pacynki, teatr paluszkowy, chińskie cienie, teatr obrazów, żywe obrazy, inne
10.Udział dzieci w koncertach edukacyjnych organizowanych na terenie przedszkola

Realizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez nauczycieli
• Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz innych sytuacji w ciągu dnia -odpowiednio wniosków po obserwacyjnych
• Praca indywidualna i w małych zespołach -odpowiednio do wniosków obserwacyjnych, dokumentowanie w dziennikach
• Analiza orzeczeń i opini , zaplanowanie form pomocy pp dla dzieci oraz zajęć rewalidacyjnych
• Dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształecenia specjalnego
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego